Algemene informatie

Alle informatie op deze website gaat er van uit dat je Nederlands Staatsburger/ inwoner van de Europese Gemeenschap bent. Kom jij of je partner uit een land buiten de EG of uit een Scandinavisch land, kunnen er andere regels gelden.