Een huis kopen

Als buitenlander kunt u niet zomaar een huis kopen in Denemarken. Alleen als u er woont (Lees CPR-nummer heeft) kunt u een huis kopen. Toch kunt u een huis kopen terwijl u nog geen CPR-nummer heeft. Zolang u maar het huis koopt om er het jaar rond te gaan wonen en het niet wilt gaan gebruiken als vakantiehuis. We geven hier het mogelijk verloop van het kopen van een huis.

Als u een huis heeft gevonden maakt u een afspraak met de makelaar om het huis te gaan bezichtigen. De eigenaar heeft een rapport laten maken over de staat van het huis. In dat rapport staat aangegeven of er reparaties moeten worden uitgevoerd en hoe noodzakelijk deze reparaties zijn. Dit kunt u gebruiken bij het dicussiëren over de prijs van het huis. Ook moet u goed letten op het bestaande rioleringssysteem/ septictank en eventueel de aanwezigheid van een olietank. De regels worden steeds aangepast. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels voor het huis van uw keuze. Veel informatie kan opgevraagd worden bij de Teknisk Forvaltning van de betreffende gemeente.

Als u besluit het huis te kopen maakt de makelaar een voorlopig koopcontract. er komt een extra clausule in waar u als buitenlander ondertekend dat u het huis gaat gebruiken om er het jaar rond te gaan wonen en het niet gaat gebruiken als zomerhuis. Ook laat u vastleggen dat als het u om de één of andere reden niet lukt om binnen een bepaalde tijd de financiering rond te krijgen, de verkoop ongedaan gemaakt kan worden. Inmiddels bent u ook bij een Deense bank geweest en heeft daar een bankrekening geopend en er een startbedrag gestort. Ook al heeft u nog geen CPR-nummer, kunt u al wel een rekening openen. U krijgt een tijdelijk CPR-nummer dat later veranderd wordt naar uw definitieve CPR-nummer. U betaald een aanbetaling aan de makelaar en het huis is voor u gereserveerd. Mocht de koop van het huis, door welke reden dan ook, niet doorgaan, dan krijgt u uw aanbetaling weer terug.

Vervolgens gaat u naar Statsforvaltning om er een CPR-nummer aan te vragen. U kunt bij 'CPR-nummer' lezen hoe u dat doet. Nadat u uw SPR-nummer heeft, kan de koop van het huis afgerond worden.

De financiering
Anders dan in Nederland leen men het grootste gedeelte van het bedrag bij een kreditforening. De aflossingsrente is daar lager dan bij een bank. Nu wordt nog 80% van de waarde van het huis gefinancierd door de kreditforening maar in de toekomst zal dat nog maar 60% zijn. Het resterende bedrag leent men bij de bank. De hoogte van de lening is afhankelijk van het gezinsinkomen. Voor pensionisten gelden andere regels maar leeftijd is geen beperking. Het is aan te bevelen om een levensverzekering af te sluiten. Bij het overlijden wordt de levensverzekering eerst uitbetaald aan de kreditforening en het eventuele resterende bedrag wordt uitbetaald aan de achtergebleven partner/ kinderen.

Wat kost het om een huis te kopen?
Voor het inschrijven van het eigendom moet men rekening houden met 0,6% van de waarde van het eigendom plus 1400 kr. Meestal betalen koper en verkoper ieder de helft maar dit moet werl onderhandeld worden. De kosten van het afsluiten van een hypothecaire lening liggen rond de 10.000 kr. Om er zeker van te zijn dat de juridische kant van de koop en de papieren goed in orde zijn, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. In Nederland gebruikt men daarvoor een notaris, in Denemarken een advocaat. Houdt rekening met een bedrag rond de 10.000 kr. Ook kan het nuttig zijn om een overnameverzekering te tekenen. zo'n verzekering dekt de kosten als er na de koop verborgen gebreken tevoorschijn komen. Deze verzekering is afhankelijk van de waarde van het huis.

Belastingen
U betaald een percentage belasting over de ejendomsværdi (Door de staat vastgesteld) en u betaald een percentage belasting over de grundværdi (Door de gemeente vastgesteld). Hierbovenop komt de ejendomsskat, berekend als een promille van de grundskatteloftværdi. De rente die u betaald is tot 100.000 kr aftrekbaar van de belasting.