Onderwijs en scholen

In Denemarken is het gewoon dat beide ouders werken. Dit wordt mogelijk gemaakt door goede, betaalbare kinderopvang.

Kinderen van 0- 3 jaar kunnen terecht bij een dagplejemor of een vuggestue.
Dagplejemor: Kinderen komen overdag bij de oppasmoeder in huis. De oppasmoeder is in loondienst van de gemeente. Er is plaats tot vier kinderen naast de eventuele eigen kinderen van de oppasmoeder. De oppasmoeder moet aan een aantal voorwaarden voldoen en ook de veiligheid in huis wordt bekeken. Regelmatig krijgt de oppasmoeder bezoek van een contactpersoon van de gemeente om te kijken hoe het gaat en ook de ontwikkeling van de kinderen wordt goed in de gaten gehouden.
Vuggestue: Opvang van kinderen dat te vergelijken is met een crèche. Kinderen worden in groepen met dezelfde leeftijd geplaatst. Er is  gemiddeld één volwassene per 4 kinderen. 
Sommige gemeentes geven een vergoeding voor een privékinderopvang/ nanny.

Kinderen van 3- 6 jaar gaan naar de børnehave. De grootte van de børnehave kan verschillen maar er is gemiddeld 1 volwassene per 6 kinderen. Sommige børnehaven hebben speciale thema's zoals een 'Skovbørnehave' waar kinderen vrijwel de hele dag buiten zijn, weer of geen weer. Het laatste half jaar van de børnehaven worden de kinderen voorbereid voor school.

De kosten
De kosten van de kinderopvang worden bepaald door de gemeente maar ouders hoeven nooit meer dan 25-28% van de opvangskosten te betalen. Sommige børnehave hebben ook een maaltijdregeling.

School
In Denemarken kent een leerplicht van 9 jaar. Alle kinderen hebben recht op gratis onderwijs. De meeste kinderen beginnen op hun zesde met pre-school. Gevolgd door 9 jaar basisschool en lager secundair onderwijs. Een extra tiende jaar is vrijwillig. 

Klik hier voor het Deense school systeem