Artsen en medisch personeel

Alle informatie op deze website gaat er vanuit dat je Nederlands Staatsburger/ inwoner van de Europese Unie bent. Wie afkomstig is uit Scandinavië of uit een land buiten de EU kan met andere regels te maken hebben. 

Wie in Denemarken aan de slag wil in een medisch beroep heeft een autorisatie nodig, die in Denemarken is goedgekeurd. De aanvraag neemt zo'n twee maanden in beslag, vooropgesteld dat alle documenten op de juiste manier aangeleverd worden. Het is nuttig om aan te geven als je een baan/ praktijk gevonden hebt. Dan wordt de aanvraag extra snel behandeld (Toezegging/ overname moet gedocumenteerd worden).
Tegenwoordig hanteert men een papierloze autorisatie hetgeen betekent dat men vanaf 1 januari 2010 geen papieren document uitgereikt krijgt maar dat de autorisatie bekend gemaakt wordt in een openbaar aurorisatieregister.
De gezondheidsraad heeft om verschillende redenen gekozen voor het afschaffen van de papieren bewijzen:

  • De papieren autorisatie geeft de actuele situatie niet goed weer
  • Het proces verloopt sneller
  • Geen kans dat het papieren bewijs kwijt raakt
  • Automatische verandering van nieuwe ontwikkelingen
  • Kan de patientzekerheid verhogen

In verband met het verkrijgen van de autorisatie wordt men opgenomen in het openbare autorisatieregister van de gezondheidsraad. De gegevens in het autorisatieregister worden doorlopend bijgewerkt zodat eventuele verdergaande bevoegdheden die men krijgt, zoals toestemming voor een zelfstandig gedreven praktijk of specialisme, verwerkt kunnen worden.

Het register is voor iedereen toegankelijk en bevat de volgende gegevens: Naam, autorisatiedatum, geboortedatum, vakgroep als ook de data waarop verdergaande bevoegdheden verkregen zijn.

De overgang naar de papierloze autorisatie betekent dat pasopgeleide personen in de toekomst niet de mogelijkheid hebben om een autorisatiebewijs te overleggen bij hun aanstelling. Maar de aannemende instantie moet in plaats daarvoor zelf de autorisatiestatus controleren via het autorisatieregister.

Op de website van Sundhedsstyrrelsen staan de formulieren die ingevuld moeten worden bij het aanvragen van een autorisatie. Ga naar http://sundhedsstyrelsen.dk en kies in de linkerkolom het juiste vakgebied.

Alle documentatie dient plaats te vinden door middel van de originele documenten, of met kopieën van de documenten. Deze kopieën moeten voorzien zijn van een stempel die bewijst dat de kopie identiek is aan het originele document. Dat kan gebeuren door de ambassade, politie, notaris of de instantie die het document afgegeven heeft. Privé-personen kunnen geen bewijs van echtheid aan documenten geven.
Naast de originele documenten moet er van elk document ook een kopie meegestuurd worden. De kopieën moeten op A4 formaat zijn en mogen niet bij elkaar gehouden worden door clips, snelhechters, nietjes, mappen etc.
Als u de gestempelde kopieën, die de originele documenten vervangen, terug wilt hebben, moet dat op het aanvraagformulier aangekruist worden. Vergeet dan niet om kopieën van deze documenten mee te zenden. Wederom zonder clips, snelhechters etc.

Alle documenten die in een andere taal geschreven zijn dan Deens, Engels, Noors of Zweeds moeten vertaald worden naar het Deens of het Engels.